ETEC

Välkommen till ETEC

PEOPLE FOR ENERGY AND PROCESS AUTOMATION

Om oss

Electronic Technic LS AB, eller ETEC som vi förkortat brukar kalla oss har funnits sedan 1995.


Vår huvudsakliga inriktning är automation av processer och maskiner. 

Vi har lång erfarenhet och kunskap om PLC-system, HMI och SCADA.


Styrsystemen vi främst fokuserar på är PLC från Mitsubishi, Siemens och ABB.


En produktionsanläggning med processer och maskiner har idag en stark koppling till försörjning och fastighet, För en optimal energianvändning arbetar vi allt mer med styr- och reglertekniken i försörjnings- och HVAC-system.


Vi arbetar gärna med system för smarta energilösningar och med förnyelsebar energi.

Våra tjänster

”Automation eller automatisering betyder att man låter en maskin eller teknik utföra ett arbete. Automation kommer från grekiskans ‘automatos’ och betyder på egen hand.” – Wikipedia


Automation är ett brett begrepp, men vi är såväl mångsidiga som specialiserade. Vi programmerar styrsystem efter kundens önskemål men kommer även med förslag på lösningar. Utveckling och kreativt tänkande driver oss framåt, och vi vill hjälpa dig eller ditt företag att göra detsamma.

Processautomation


Med hjälp av datorteknik och specialutvecklad programvara skapar vi system för
styrning av processer och maskiner.
Vi vill samverka för en effektiv, säker och miljövänlig produktion inom industrin.

Fastighetsautomation


Full kontroll och övervakning av energiförbrukningen är positivt för såväl ekonomin som miljön. Automation blir allt vanligare även i en vanlig villa.
Håll koll på din egen energiproduktion av exempelvis solenergi.

Med styr- och reglerteknik optimerar vi fastighetens energianvändning.

Miljö & Hållbarhet

Vårt åtagande

I vår verksamhet strävar vi alltid efter en hållbar utveckling. Vi har en miljö- & kvalitetspolicy som genomsyrar vårt arbetssätt och vi jobbar kontinuerligt med att följa vår hållbarhetsplan som går hand i hand med Agenda 2030. 

Kontakta oss